MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Nasza praca otrzymała nagrodę równorzędną w dwuetapowym konkursie na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności.  Więcej informacji o projekcie na stronie w portfolio

 

Opinia jury:

„Nagroda przyznana za ciekawą architekturę, wyróżniającą się na tle innych prac. Jednocześnie wyróżnia ją spójna koncepcja prostego i efektywnego przestrzennie oraz energetycznie budynku o dużym potencjale dostosowania do różnych uwarunkowań lokalnych. Wyraz architektoniczny oparty na prostych środkach – elewacja tynkowana jest tłem dla abstrakcyjnej gry otworów okiennych i loggi. Dobrze opisana i zilustrowana strategia redukcji śladu węglowego.