MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Wyróżnienie w konkursie

Opracowana w naszej pracowni praca uzyskała wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Edukacji Ekologicznej przy ul. Czesława Tańskiego w Bielsku Białej. 

Więcej o projekcie na stronie w portfolio