MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Udział w debacie pt. “Miasta przyszłości” 

Temat spotkania „Miasta przyszłości. Jak tworzyć przyjazne miejsce do życia i dbać o piękno architektury”.

Miasta z jednej strony odgrywają dużą rolę w rozwoju gospodarczym czy postępie technologicznym z drugiej zaś zmagają się z wieloma problemami społecznymi, środowiskowymi, transportowymi, infrastrukturalnymi czy architektonicznymi; bardzo często są źle planowane i zarządzane. Metody rozwiązania tych problemów ukształtują wizje przyszłych miast.