MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

II nagroda w konkursie SARP NR 1013

W dniach 9-10 maja 2022 r. odbyły się posiedzenia Sądu Konkursowego w sprawie oceny prac konkursowych złożonych w konkursie na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”.

Nasza praca otrzymała II nagrodę. Zespół autorski: Wojciech Młynarczyk, Piotr Zieliński

Gratulacje dla zwycięzców konkursu z Projekt Praga sp. z o.o. oraz wszystkich uczestników konkursu.

Więcej o projekcie na stronie w portfolio