Rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

Pierwsza nagroda w konkursie: Grudzień 2018
Pozwolenie na budowę: Grudzień 2019
Lokalizacja: Solec-Zdrój
Budżet inwestycji: 17’500’000zł
Zamawiający: Urząd Gminy Solec-Zdrój
Zespół: Wojciech Młynarczyk, Paweł Marczak, Paula Mozolewska, Justyna Jastrzębska (konkurs)

W ramach wieloaspektowej rewitalizacji miejscowości Solec-Zdrój zaproponowano ujednolicenie przestrzeni uwypuklając jej uzdrowiskowy charakter. Rozwiązania w zakresie obiektów kubaturowych, małej architektury czy zastosowanych materiałów wykończeniowych tworzą spójny system utrzymamy konwencji secesji geometrycznej, której echa wybrzmiewają w historycznych obiektach Solca-Zdroju.

Intencją projektantów było łączenie i uzupełnienie istniejącej tkanki za pomocą powściągliwych i klarownych decyzji projektowych.

[…]