Solec-Zdroj Refurbishment

Competition Award: December 2018
Building Permit: December 2019
Location: Solec-Zdroj, Poland
Budget: 17’500’000zł
Investor: Solec-Zdroj Municipality
Team: Wojciech Mlynarczyk, Pawel Marczak, Paula Mozolewska, Justyna Jastrzębska (competition stage)