MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Budowa deptaku w miejscowości Solec-Zdrój

Oddano do użytkowania  główny deptak w miejscowości Solec-Zdrój.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Gmina Solec-Zdrój odebrała opracowaną w ramach naszej pracowni dokumentację dla kompleksowej rewitalizacji miejscowości Solec-Zdrój, kończąc 11-to miesięczny etap projektowy. W 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane. Roboty budowalne dla pierwszego etapu rewitalizacji zakończono w 2022 r.

W 2019 r. nasza pracowania opracowała wielobranżową dokumentację projektową oraz uzyskała komplet wymaganych dla przeprowadzenia inwestycji decyzji administracyjnych, w tym decyzje o pozwoleniu na budowę dla 5 niezależnych zadań projektowych.

Na dokumentację projektową składały się opracowania w zakresie zagospodarowania terenu, branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacji i sieci wodnokanalizacyjnych, instalacji i sieci elektrycznych, projektu zieleni oraz niezbędnych opracowań technologicznych. Dokumentacja została przekazana zmawiającemu w terminie, w postaci wielobranżowej koncepcji, projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych.

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie sekwencji wysokiej jakości przestrzeni publicznych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą podnoszących rangę i prestiż uzdrowiska Solec-Zdrój. Zakres działań rewitalizacyjnych obejmuje teren o powierzchni 13,5 ha terenów, a budżet całości inwestycji oszacowano na 17’500’000 zł.

Dziękujemy za współpracę Gminie Solec Zdrój oraz ponad 35-cio osobowemu zespołowi projektantów różnych specjalności, koordynowanych przez naszą pracownię.

Więcej o projekcie na stronie w portfolio