MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Budynki Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Data: Kwiecień 2022
Etap: Konkurs Architektoniczny
Lokalizacja: Warszawa, ul. Świętojerska 9
Powierzchnia: 8400 m2, 13400 m2
Budżet: 66’4600’000zł, 89’760’00 zł
Inwestor: Sąd Apelacyjny w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zespół autorski: Wojciech Młynarczyk, Piotr Zieliński
Nagroda: II nagroda w konkursie SARP

Głównym celem koncepcji jest harmonijne wpisanie się projektowanych budynków w wyjątkowy kontekst sąsiedztwa budynku Sądu Najwyższego i Pomnika Powstania Warszawskiego oraz granicy Getta Warszawskiego. Projektowane budynki cechuje wspólny, powściągliwy, język architektoniczny nawiązujący dialog z sąsiadującą zabudową. Architektura budynku Województwa Mazowieckiego stanowi kontrast dla jednorodnej wschodniej fasady budynku Sądu Najwyższego. Fasada budynku Sądu Apelacyjnego stanowi natomiast dopełnienie tła pomnika Powstania Warszawskiego.

Projektowane budynki cechuje regularny rytm oraz trójpodział fasady będący echem klasycznego porządku architektonicznego. W kontraście do w pełni przeszklonej i refleksyjnej wschodniej elewacji budynku Sądu Najwyższego, fasady projektowanych budynków mają bardziej pełny, matowy charakter nawiązujący do rytmu kolumn od strony placu Krasińskich. Główne elementy pionowe i poziome fasady planuje się wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych barwionych na zielony kolor oraz posiadających fakturę nawiązującą do patynowanej miedzi.

Organizacja przestrzeni między budynkami oraz linii projektowanej zabudowy podkreśla funkcjonalne powiązanie projektowanych budynków z budynkiem Sądu Najwyższego tworząc jeden zespół zabudowy. Powiązanie to podkreślono proponując łącznik pieszy między sąsiadującymi terenami. Zaproponowane zagospodarowanie terenu odtwarza kwartał przedwojennej zabudowy tworząc sekwencję wzajemnie powiązanych, wysokiej jakości przestrzeni publicznych