MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Park Edukacji Ekologicznej

Data: Marzec 2021
Etap: Konkurs Architektoniczny
Lokalizacja: Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego
Zamawiający: AQUA S.A.
Powierzchnia całkowita: 13690 m2
Budżet inwestycji: 55’000’000 zł

Autor koncepcji: Wojciech Młynarczyk
Nagroda: Wyróżnienie w konkursie

Budynek materiałem nawiązuje do tradycyjnego budownictwa drewnianego regionu Beskidu Śląskiego. Ascetyczna i ponadczasowa prostopadłościenna forma wynika z technologii, w której wzniesiony będzie budynek. Szkieletowy charakter obiektu to próba nawiązania dialogu z konstrukcjami lotniczymi, które cechuje lekkość, modularność, i optymalizacja. Przekroje pierwszych szybowców i lotni wykonywano z drewna dbając o minimalizację ciężaru własnego konstrukcji maksymalizując jednocześnie rozpiętość i powierzchnię skrzydeł zapewniających siłę nośną. Podobna zasada przyświeca projektowanemu budynkowi Parku Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej.

Konstrukcja drewnianego stropu kasetonowego zdaje się unosić nad taflą wody w basenowych nieckach, dzięki obwodowemu układowi lekkiej konstrukcji z drewna klejonego. Fasada budynku również nawiązuje do charakteru szkieletowych modeli maszyn lotniczych, a swoją grafiką sygnalizuje wodny charakter głównej funkcji – mieniącej się powierzchni wody. Budynek posadowiony jest na betonowej bazie, którą tworzą kondygnacje pobasenia technicznego i garażu podziemnego. Jest to klasyczny w tradycji budownictwa drewnianego zabieg zapewniający konstrukcji drewnianej trwałość, widoczny m.in. w zabytkowym Domu Tkacza w Bielsku-Białej. Wprowadzenie betonowej bazy unosi budynek w pespektywie ulicy Czesława Tańskiego, dodatkowo nadając konstrukcji lekkości. Bardzo ważną w odbiorze budynku jest jego piąta elewacja możliwa do zaobserwowania z perspektywy lotu ptaka – widoczna m.in. z perspektywy szczytów Beskidu Śląskiego. Planuje się wykorzystać potencjał konstrukcji do realizacji dachu zielonego w postaci łąk kwietnych wtapiając go w otaczający krajobraz.

Budynek Parku Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej to przede wszystkim budynek szyty na miarę, elegancki i powściągliwy w formie, sprawiający wrażenie jak by zawsze tu był. Budynek wpisuje się w kontekst przestrzenny, jak i szeroko rozumiany kontekst historyczny i społeczny. Zastosowana w budynku Parku Edukacji Ekologicznej technologia konstrukcji szkieletowej z drewna klejonego cechuje się niską emisyjnością zarówno na etapie pozyskania budulca, jak i na samym etapie montażu konstrukcji. Odpowiednia orientacja budynku na działce budowlanej jest kluczowa z punktu widzenia pasywnych zysków energetycznych. W projektowanym budynku modelowo rozplanowano funkcje wymagające dużej ilości światła słonecznego od strony południowo zachodniej oraz funkcje takich stref jak szatnie czy wejścia i wjazdy od strony północnej. Dzięki instalacji farmy fotowoltaicznej oraz instalacji odzyskującej i magazynującej wodę deszczową na dachu budynek zmniejsza zapotrzebowania na energię pierwotną. Obiekt poprzez zwiększenie bioróżnorodności, tworzenie mikrosiedlisk dla owadów i ptaków, retencji wód opadowych, wprowadzenie zielonego dachu i znacznej liczby zacieniających drzew, jest odpowiedzią na współczesne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i środowiskowymi. Prezentowany budynek Parku Edukacji Ekologicznej będzie czytelnym i dobitnym przykładem proekologicznej i nowoczesnej architektury.