MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Krakowskie Centrum Muzyki

Data: Wrzesień 2020
Etap: Konkurs Architektoniczny
Lokalizacja: Kraków, ul. Piastowska
Powierzchnia całkowita: 13690m2
Budżet inwestycji: 95’000’000zł
Zamawiający: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.

Autor koncepcji: Wojciech Młynarczyk
Współpraca: RS Architektura Krajobrazu, Pracownia Akustyczna Kozłowski

Koncepcję budynku Krakowskiego Centrum Muzyki inspirują audiosfera Krakowa, miejsca tętniącego różnorodną muzyką od wielu wieków oraz jego cenne walory przyrodnicze, w szczególności Błonia Krakowskie, wyjątkowy w skali europejskiej fenomen urbanistyczno-kulturowy. Różnorodność pejzażu muzycznego manifestuje się w bogatej historii muzyki Krakowa, będącym ważnym ośrodkiem muzyki kościelnej i miejscem najstarszych polskich zabytków muzycznych, obecnie europejskiej stolicy festiwali i jednego z najważniejszych ośrodków edukacji muzycznej w Polsce.

Owo współistnienie muzyki i przyrody na wielu poziomach podejmowane jest w koncepcji Krakowskiego Centrum Muzycznego. Kontrast jako kategoria porządkująca zarówno porządek muzyczny, jak i świat przyrody silnie manifestuje się w założeniach formalnych obiektu. Ponadczasowy i minimalistyczny w swoim wyrazie budynek o spokojnych poziomych liniach staje się naturalną kontynuacją miejskiej łąki o horyzontalnej artykulacji. Poprzez swoją statyczność przywodzi na myśl ciszę i akustyczną ascezę. Z kolei wnętrze sali koncertowej ma ciepły i dynamiczny charakter. Emanuje energią poprzez bogactwo linii, tak jak bogate mogą być muzyczne układy dźwiękowe, dla których wykonywania została stworzona.

Układ funkcjonalny budynku definiuje centralnie zlokalizowana sala koncertowa oraz zwarty blok auli i sal studyjnych – brył o największej kubaturze. Wokół sal poprowadzono obwodowy system komunikacji pozwalający na czytelne wydzielenie stref budynku dostępnych dla publiczności oraz artystów.

Struktura budynku została podporządkowana uzyskaniu bezkompromisowej izolacji przestrzeni do tworzenia muzyki od hałasów wewnętrznych i zewnętrznych przenoszonych drogą powietrzną lub materiałową. W pomieszczeniach chronionych uzyskano poziom tła akustycznego poniżej krzywej hałasowej NR15 dzięki rozkładowi pomieszczeń utrudniającemu przenikanie hałasu do pomieszczeń chronionych, układowi ,,pudełko w pudełku” chroniąc przed hałasem przechodzącym drogą materiałową, wibroizolacji pudeł wewnętrznych sal, urządzeń i instalacji generujących drgania, tłumieniu hałasu pogłosowego materiałami dźwiękochłonnymi (śluzy, foyer, pom. tech.), organizacji wejść do pomieszczeń chronionych poprzez śluzy akustyczne.

Sercem budynku jest znajdująca się w jego centrum sala koncertowa o widowni przeznaczonej dla 1000 osób. Salę w nowoczesnej wersji topologii „shoe box” zoptymalizowanej akustycznie względem znanych od wieków rozwiązań rozplanowano na trzech kondygnacjach prowadząc widownię w bezpośredniej bliskości estrady. Nad balkonem chóru umiejscowiono świetlik dachowy dający możliwość doświetlenia wnętrza światłem dziennym. Na kondygnacji balkonu zlokalizowano przestronny salon VIP z widokiem na foyer i Błonia. Wejścia na widownię prowadzą bezpośrednio ze stref dostępnych dla publiczności poprzez śluzy akustyczne.