MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Dom parterowy

Data: 2015
Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia: 210 m2
Inwestor: Inwestor prywatny

Szkielet funkcjonalny domu tworzą dwie prostopadłe osie komunikacyjne, łączące wejście z ogrodem oraz strefę dzienną ze strefą nocną. Na ich przecięciu zlokalizowany jest wolnostojący kominek – serce domu. Tradycyjna kompozycja inspirowana dziedzictwem Franka Lloyda Wrighta uzupełniona jest o współczesne rozwiązania techniczne i materiałowe. W rezultacie powstał efektywny i funkcjonalny budynek o tradycyjnej domowej atmosferze. Budynek parterowy, w całości pozbawiony barier architektonicznych.

Dom zaprojektowano w standardzie energooszczędnym stosując materiały o niskim współczynniku przenikania ciepła oraz wentylację mechaniczną z rekuperacją. W budynku zastosowano szereg rozwiązań pro-ekologicznych wykorzystujących pasywne zyski energetyczne.