Osiedle Lisneskea

Data: 2009
Lokalizacja: Lisneskea, Ireland
Zakres: Architectural Concept, Planning
Powierzchnia: 6500 m2
Inwestor: Asinus

Zespół zabudowy jednorodzinnej zaprojektowano na nieregularnej działce. Celem projektowym było wykreowanie wysokiej jakości przestrzeni sąsiedzkiej przy jednoczesnym zapewnieniu obsługi komunikacyjnej. Każdy dom posiada niezależny ogród i garaż ale, wszystkie domy dzielą wspólny sięgacz pieszo jezdny, będący przestrzenią sąsiedzkich interakcji. Dzięki nieregularnemu przebiegowi wewnętrznej drogi wytworzono skwery i zróżnicowane otwarcia widokowe. Całość zespołu odgrodzona jest od głównej drogi buforem zieleni urządzonej, podkreślając kameralną atmosferę wnętrza.