Most pieszy przez Wisłę

Data: 2017
Lokalizacja: Warszawa
Zakres prac: Projekt konkursowy
Nagroda: Wyróznienie równorzędne
Współpraca autorska: SUD Architekt
Wizualizacje: XDWA

Konstrukcja mostu składa się trzech łuków, dających możliwość funkcjonalnego połączenia brzegów Wisły bez konieczności lokalizowania podpory pośredniej w korycie rzeki. Most zyskuje na lekkości, zdając się unosić się nad lustrem rzeki.

Dolny pomost, o niewielkim nachyleniu zaprojektowano jako szybką przeprawę pieszo-rowerową, łączącą oba brzegi Wisły w najkrótszy możliwy sposób. Dodatkowo chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pełniąc funkcję niezawodnej i sprawnej obsługi komunikacyjnej dostosowanej dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Poziom ten jest dostępny bezpośrednio z poziomu Bulwarów Wiślanych, poziomu ulic Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Helskie.

Górne pomosty to ścieżka piesza z tarasem widokowym zlokalizowanym centralnie nad korytem rzeki. Taras ten dostępny jest z poziomu Bulwarów Wiślanych, poziomu ulic Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Helskie oraz ciągu pieszo-rowerowego wijącego się wśród drzew po praskiej stronie miasta. Przeprawa ta ma charakter krajobrazowy, a wytworzona wysokiej jakości przestrzeń publiczna daje unikalną perspektywę na Stare Miasto oraz sylwetę Warszawy. Taras widokowy, będący na szlaku łączącym oś Saską z ul. Ząbkowską, zorganizowany prostopadle do bulwarów wiślanych ma szansę stać się letnim salonem Warszawy. Dla odwiedzających Stare Miasto, przeprawa pieszo-rowerowa otwiera możliwość wizyty po praskiej stronie. Daje to dodatkowy impuls rozwojowy dla praskiej strony miasta.