Siedziba Gas Storage Poland sp. z o.o.

Data: Marzec 2020
Lokalizacja: Warszawa, ul. Kasprzaka 25
Etap: Konkurs Architektoniczny
Budżet inwestycji: 111’500’000zł
Zamawiający: Gas Storage Poland sp. z o.o.
Zespół: Wojciech Młynarczyk, Paweł Marczak, Karol Gwiazdowski

Budynki biurowe są współczesną interpretacją kontekstu architektonicznego Gazowni Warszawskiej, jednego z największych, najcenniejszych i najlepiej zachowanych kompleksów zabytkowej architektury przemysłowej Warszawy z przełomu XIX i XX wieku. Poszukiwanie adekwatnego odniesienia do prestiżowego sąsiedztwa sprawiło, że podążono śladem charakterystycznej ceglanej zabudowy. Zdecydowano się na zamknięcie planowanej funkcji w kształty architektonicznie nawiązujące do historycznych form określonych prostymi bryłami. Jednocześnie architektura, która pragnie pozostać w kontakcie ze współczesnością musi porozumiewać się z nią zrozumiałym językiem. Dlatego też w stare formy tchnięto nowe życie wykorzystując dostępną gamę rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz technologii. Z połączenia tych dwóch wątków myślenia o architekturze powstał projektowany kompleks biurowy. Fasady frontowe są próbą uchwycenia stabilności i trwałości konstrukcji oraz dynamiki stanu gazowego. Ponadczasowa powściągliwa bryła obu budynków prezentuje wizję nowoczesnych spółek gazowych szanujących dziedzictwo i tożsamość miejsca.