MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Nasza praca otrzymała II Nagrodę w konkursie na koncepcję nowej siedziby Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  Więcej informacji o projekcie na stronie w portfolio 

Opinia jury:

„Liniowy Plac Wejściowy pozbawiony ruchu kołowego tworzy czytelną ulicę-plac łączącą nowoprojektowany budynek z istniejącym Wydziałem Elektrycznym. Zwarty, linearny układ budynku wiąże się czytelnie z otaczającym krajobrazem za pomocą kładek, podcieni, dziedzińców, wnęk.

Racjonalny i konsekwentny układ modularny budynku jest kanwą, na której zbudowano atrakcyjny układ wielopoziomowych dziedzińców, atriów w tym wejściowy hol-amfiteatr: miejsce spotkań społeczności akademickiej, będące jednocześnie najważniejszą strefą publiczną budynku.

Prostopadłościenna bryła o czytelnej tektonice i regularnym rytmie otworów jest powściągliwa i ponadczasowa.”