MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

I nagroda w Konkursie na rewitalizację miejscowości Solec-Zdrój! 

Otrzymaliśmy I nagrodę w konkursie  opracowanie  koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

Spośród zgłoszonych prac Sąd Konkursowy najwyżej ocenił koncepcję naszej pracowni. Bardzo się cieszymy!

Zespół projektowy: Wojciech Młynarczyk, Justyna Jastrzębska

 

Więcej o projekcie na stronie w portfolio