Fabryka Briggs

Data: 2010
Lokalizacja: Marki, Polska
Typ: Rewitalizacja
Zakres prac: Zagospodarowanie terenu, projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 40000 m2

Część fabryczna
Podstawowym kryterium zabiegów konserwatorskich jest chęć wyeksponowania pierwotnej zabudowy z początku XXw. Odnośnie do planu założenia fabrycznego z 1901r. jedynie budynek kotłowni i turbinowni oraz komin fabryczny przetrwał do naszych czasów. Wszystkie działania będą miały na celu podkreślenie rangi wymienionych obiektów. Jako drugi priorytet działań konserwatorskich przyjęto próbę określenia i Ew. wyeksponowania fundamentów/piwnic budynków fabrycznych istniejących w granicach obszaru opracowania. Dopuszcza się wyburzenie prowizorycznej powojennej zabudowy w celu odsłonięcia elementów budynków fabrycznych z przełomu wieków XIX-XX.

Część parkowa
W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu Briggsów nie przewiduje się nowej zabudowy. Dopuszcza się jedynie odtworzenie pośrednie fragmentu pałacu Whiteheadów. Np. w formie przekazu multimedialnego, lub instalacji terenowej wchodzącej w skład założenia parkowego. Otaczający park powinien być odtworzony zgodnie z dostępną ikonografią. Dopuszcza się wprowadzenie do parku małej architektury i nowej infrastruktury. Elementy wyposażenia parku, nawiązywać będą do XIX-wiecznej. stylistyki przemysłowej.