Plomba na Brzeskiej

Data: 2009
Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia: 2500 m2
Zakres: Projekt koncepcyjny

Trapezoidalna geometria działki, w połączeniu z analizą głębokości traktów sąsiadujących kamienic, narzuciła wstępny obrys zabudowy. Główny budynek o głębokości 13 m umożliwia przejście na otoczony oficynami wewnętrzny dziedziniec, za pomocą reprezentacyjnej bramy zlokalizowanej osiowo w projektowanej fasadzie. Kompozycja projektowanego budynku nawiązuje zarówno w rzucie jak i w elewacji do tradycyjnego układu kamienic z początku XX wieku. Proporcje dziedzińca w rzucie są kompromisem pomiędzy proporcjami „studni” sąsiadującej zabytkowej kamienicy, a współczesnymi wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi. Pionowe proporcje „studni” są wynikiem analizy nasłonecznienia i zacieniania.

Charakterystyczne dla ulicy Brzeskiej balkony w postaci wykuszy i loggii znalazły, we współczesnej formie, odzwierciedlenie w projektowanej fasadzie. Pełnią one dodatkowo funkcję naturalnych buforów cieplnych regulujących warunki klimatyczne wewnątrz mieszkań. Moduł podziału elewacji jest wynikiem analizy podziałów poziomych i pionowych pierzei, ze szczególnym uwzględnieniem, najbardziej wartościowej architektonicznie, zabytkowej kamienicy Menachelma i Rotlewiego przy ulicy Brzeskiej 18.

Stalowe detale podkreślają oś budynku i wydzielają optycznie zwieńczenie budynku. Podkreślają renesansową ideę budynku ciężkiego w przyziemiu i lekkiego na górze. Problem spełnienia warunków nasłonecznienia, został rozwiązany przez zaprojektowanie rozległych tarasów na ostatniej kondygnacji, oraz przez zastosowanie nietypowej klatki schodowej kończącej się na 5 kondygnacji, obsługującej mieszkania dwupoziomowe powyżej.